За мен

Образование и квалификации

 • 1995г. - МУ-Плевен, висше медицинско образование
 • 2004г. - специалност хирургия 
 • 2008г. - курс по ''Здравен мениджмънт''
 • 2010г. - МУ-София - ВСД-ултразвук на периферни съдове
 • 2012г. - МУ-София - ВСД-ехография на коремни органи 1-во и 2-ро ниво
 • 2017г. Специалност по Ангиология
 

Членство

 

Професионален опит

 • 2004г. - Специализирана извънболнична медицинска практика Хирургия, договор с РЗОК.
 • 2008-2012г.  - ЦСМП на МБАЛ "Христо Ботев" град Враца, началник на филиал
 • 2013г.-2017г. - Специализация по Ангиология, МБАЛ "Токуда'' град София.
 • СИИМП "Д-р Димитър Б. Димитров" ЕООД град Враца.
 • МБАЛ "Христо Ботев" АД град Враца Отделение Съдова Хирургия

     

Доктор Димитър Димитров, лекар, ангиолог, хирург
 
 

"Поддържам продължителна квалификация с участие на събития, конгреси и практически курсове с насоченост в съдовата патология и ендоваскуларно лечение в страната и чужбина."

Конгреси и практически курсове в страната и чужбина

- "Българско дружество за ендоваскуларна терапия" Balcan Endovascular Course (BEC) - 2014, 2018, 2019, 2020

Национална Годишна Конференция на БНДСЕХА - 2014, 2015, 2019

- 2015 Световен Конгрес на Международния Съюз по Ангиология (International Union of Angiology - IUA) Будапеща, Унгария 

- LINC ( LEIPZIG INTERVENTIONAL COURSE)  Лайпциг, Германия - 2014, 2015,2016, 2019, 2020

 

© 2015 - 2024 Всички права запазени