Дейности

В кабинета се извършва диагностика и лечение на съдови заболявания.Дейностите включват -Цветна кодирана Дуплекс Сонография (ЦКДС),Пулсов Доплер, Предоперативни съдови консултации, Ендоваскуларно лечение на съдови болести, 

Еднодневна обща хирургия, Оперативно лечение на общи съдови заболявания, Етапна епикриза и съдови консултации за ТЕЛК.

Цветна Кодирана Дуплекс Сонография

Пулсов Доплер

Предоперативни съдови консултации

лечение на съдови болести

Ендоваскуларно

 лечение на съдови болести

Еднодневна Обща хирургия 

Оперативно лечение на общо хирургични заболявания

Етапна Епикриза.Съдови консултации за ТЕЛК

© 2015 - 2022 Всички права запазени