Ендоваскуларно лечение на съдови болести

Това е основен неинвазивен метод с много съдови области на приложение,който може да получите в кабинета.

 Ендоваскуларният метод е по-малко травматичен за пациента и възстановяването понякога е възможно само за 1-2 дни.Предимството му се дължи на неинвазивния му характер - по кръвен път се въвежда титаниева  "откачаща се спирала", посредством която аневризмата се запълва и се отстранява от кръвообращението.

 Това се постига без разрези и с по-малък риск от следоперационни травни в сравнение с традиционното хирургично лечение.Методът е безкръвенпо-неболезнен и с по-малък риск от усложнения.
© 2015 - 2024 Всички права запазени