Предоперативни съдови консултации

Консултациите включват:

Общ и локален съдов статус

 Цветна кодирана дуплекс сонография (ЦКДС)

Доплерова Сонография  ( ДС)

Други методи (Ангиография, СТ Ангиография)

Магнитен резонанс (MRI

© 2015 - 2024 Всички права запазени