Съдови консултации за ТЕЛК

Включват доплер на съдове, ЦКДС и други неинвазивни изследвания при нужда.

Съдови консултации за ТЕЛК се извършват с талон №3, код 25 за специалист хирург, както и срещу заплащане.

© 2015 - 2024 Всички права запазени