Еднодневна обща хирургия

В кабинета се извършват дейности и манипулации, свързани с диагностика и лечение на общо хирургични заболявания и съдови заболявания.

 

-Следоперативен контрол на пациенти със съдово-реконструктивни операции.

-Антикоагулантна терапия - контрол и корекция (INR - Синтром),

-дозировка на антикоагуланти - ново поколение (Прадакаса, Ксарелто или Еликвис и други). 

© 2015 - 2024 Всички права запазени