Блог

  • 50% от проксималните венозни тромбози, протичат асимптоматично с дискретна симптоматика. 1/2 от тях развиват "клинично тихи" белодробни емболии.
  • До 10% от болните с дълбока венозна тромбоза (ДВТ), умират от белодробна тромбоемболия.

 

  • ПАБ (периферна артериална болест) е предимно инвалидизиращо заболяване. Смъртността при ПАБ е много висока. В рамките на 5 години умират до 30%, а до 10 години - 50%. Тази висока смъртност най-често се причинява от съпътстващата множествена (мултифокална) атеросклероза. При нея болните загиват от мозъчен инфаркт или мозъчен инсулт.
© 2015 - 2024 Всички права запазени